Så hanterar vi på Granitor Properties externa möten och visningar

Vi följer utvecklingen av det globala coronavirusutbrottet (covid-19), precis som många av våra kunder, intressenter och andra gör. Vi måste alla göra en insats för att förhindra spridning av viruset och hålla vårt samhälle säkert och hälsosamt. Nu har vi satt nya rutiner för visningar och kundmöten.