EMBASSY OF SHARING, MALMÖ

Att dela ger mer i Embassy of Sharing

I Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö gör vi verklighet av framtidens visioner om ett hållbart kvarter. Här tar vi vara på naturens resurser och varandras kompetenser. Genom att dela kan vi åstadkomma mer och förbruka mindre.

I kvarteret ryms sju fastigheter med egna uttryck och identiteter som tillsammans skapar en stark helhet. Här finns allt du behöver för att leva, arbeta och vistas i en nytänkande och inkluderande miljö.

Bildkollage embassy of sharing
Se filmen om Embassy of Sharing

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}
Peter Syren VD på Granitor Properties

Vi vill ha variation och mångfald i det vi bygger. Det handlar om att skapa platser där människor trivs och vill vara. I Embassy of Sharing är hela kärnan att vi gör det tillsammans. Genom att dela kan vi åstadkomma mer med mindre resurser och uppfylla visionen om den hållbara staden.

Peter Syrén, vd, Granitor Properties