Hållbarhet inom Embassy of Sharing

Ett av våra fokusområden är den hållbara staden som handlar om att ha en helhetssyn på utveckling av platser och områden. I Embassy of Sharing drar vi detta till sin spets.

WELL HÄLSOCERTIFIERING

Mental hälsa

God atmosfär och flexibel design

Rörelse

Design för att främja rörelse

Vatten

Rent dricksvatten

Luft

Bra ventilation och luftfiltrering

Ljus

Kvalitativt och funktionellt ljus

Termisk komfort

Bra inomhusklimat och akustik

Näring

Tillgång till hälsosam mat

Samhälle

Lätt att skapa nya kontakter och erfarenheter

Akustik

God akustik att vistas och arbeta i

Material

Utvalda material som är skonsamma mot både hälsa och miljö