Om företaget Granitor Properties

Granitor Properties är ett företag med höga ambitioner. Vi vill göra positiv skillnad varje dag, vara den som ser lösningar och som möjliggör att de bästa idéerna förverkligas. Vi utvecklar inspirerande stadsdelar och områden, och dessutom vill vi bidra till en mer hållbar fastighetsbransch. Tack vare våra kunder, samarbetspartners och engagerade medarbetare är vi på god väg.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Från årsrapport 2022

Granitor Properties i siffror

Vi är en lokalt engagerad och ansvarstagande fastighetsutvecklare som vill göra en positiv skillnad genom de bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer vi utvecklar och förvaltar. Verksamheten startades för 25 år sedan och har idag 81 medarbetare och omsätter 2 miljarder kronor (2022). Projektportföljen omfattar 5 700 bostäder och 215 000 kvm kommersiella byggrätter. Fastighetsbeståndet under förvaltning har ett marknadsvärde på ca 4,1 miljarder kronor.

2 miljarder

kronor i omsättning

110 000

kvadratmeter i vårt fastighetsbestånd

4,1 miljarder

kronor är värdet av vårt fastighetsbestånd

81

anställda inom Granitor Properties

Våra kontor

Granitor Properties AB

Huvudkontor

Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö

+46 10 470 7400

Granitor Properties AB

Kontor

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46 10 470 7400

Granitor Properties AB

Kontor

Bröderna Pihls gränd 2, 252 36 Helsingborg

+46 10 470 70 00