Om företaget Granitor Properties

Granitor Properties är ett företag med höga ambitioner. Vi vill göra positiv skillnad varje dag, vara den som ser lösningar och som möjliggör att de bästa idéerna förverkligas. Vi utvecklar inspirerande stadsdelar och områden, och dessutom vill vi bidra till en mer hållbar fastighetsbransch. Tack vare våra kunder, samarbetspartners och engagerade medarbetare är vi på god väg.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Från årsrapport 2021

Granitor Properties i siffror

Värdet av vårt fastighetsbestånd uppgår till drygt 3,4 miljarder kronor, projektvolymen är ca 33 miljarder kronor och vi växer ständigt. För dig som kund eller samarbetspartner är det ett bevis på att vi gör mycket rätt. Vi är anslutna till FN-initiativet Global Compact, vi jobbar så långt vi kan med hållbara affärer och vi erbjuder en trygg grund för långsiktighet och goda investeringar. Vi är i dagsläget ca 115 anställda och har vårt huvudkontor på Jungmansgatan i Malmö.

33 miljarder

kronor är det ungefärliga värdet av vår projektvolym

1100 000

kvadratmeter byggrätter i vår projektportfölj

3,4 miljarder

kronor är värdet av vårt fastighetsbestånd

115

anställda inom Granitor Properties