Kvinna doftar på en blomma i solen

Svanenmärkta och hållbara bostäder

En Svanenmärkt bostad från oss är ett hållbart val som du kan känna dig stolt över. Märkningen innebär att Svanen granskar och intygar att vi uppfyller högt ställda miljökrav.

En Svanenmärkt bostad från oss är ett hållbart energival

Hög energiklass

Alla vitvaror håller hög energiklass, vilket gör att din svanade bostad hjälper dig att vara mer resurseffektiv.

Energisnåla vattenarmaturer

Även vattenförbrukningen i en Svanenmärkt bostad är låg då din bostad är utrustad med energisnåla vattenarmaturer.

Lägre boendekostnad

Genom byggmetoder som ger välisolerade och täta hus samt energisnåla uppvärmningssystem skapar vi en lägre boendekostnad till dig.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}