Embassy of Sharing, Malmö

Social hållbarhet

I Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö spelar social interaktion en avgörande roll. I kvarteret integrerar vi sociala värden i bostadshusen och stadsplaneringen i stort för att skapa mening och inkludering. Med samhörighet i fokus finns allt från gemensamma takterrasser och träffpunkter till stadsodlingar och utegym.

Mona Ghasemi, deltagare i ungdomsrådet som formats i Embassy of Sharing

Att vi som ungdomar med olika typer av bakgrund och expertis får vara med är ett otroligt viktigt steg för att Sverige ska uppnå FN:s globala mål på ett rättvist sätt.

Mona Ghasemi, deltagare i ungdomsrådet som formats i Embassy of Sharing

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}