Embassy of Sharing, Malmö

Delningsekonomi

I den kraftigt växande stadsdelen Hyllie i Malmö växer kvarteret Embassy of Sharing fram. Här tror vi på kraften i att dela. Genom att använda delningsekonomi kan vi minska överkonsumtion och resursförbrukning, samtidigt som vi främjar sociala band och ekonomisk inkludering.

Geoenergi: så funkar delningssystemet

Alla byggnader i Embassy of Sharing bidrar och drar nytta av det gemensamma systemet.

Styrsystemet är kopplat mellan husen.

Överskott på värme eller kyla fördelas vidare till andra byggnader.

Värme, ventilation och el fördelas efter behov.

Effekttopparna hålls nere.

Området kommer till viss del att vara egenproducent av elektricitet.

Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Granitor Properties

Under hela projektets gång har vi haft ett mindset om att alla vinner på att dela. Det kan handla om att dela produkter, tjänster, ytor, erfarenheter och kunskap. Genom att dela kan vi åstadkomma mer och förbruka mindre.

Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef, Granitor Properties