Hur många
är ni?
Hur stor
lokal
behöver ni?
Sök lediga
lokaler här!

Uthyrning pågår!

Lediga lokaler

Hyresgästinfo

Intresse­anmälan

{{ model.Property.City }}

{{model.Property.Name}}

{{ !expanded ? 'Läs mer' : 'Dölj'}}
Adress
{{model.Property.Address}}
Typ av lokaler
{{ model.Property.ObjectTypes}}
Lokalstorlek
{{ model.Property.FromArea | formatMoney }} kvm
Våningar
{{ model.Property.FloorsInBuilding }}
Tillträde
{{model.Property.Access}}
Intresseanmälan
Fyrtornet i Hyllie – entrén till Embassy of Sharing

{{ model.Heading }}

Välkommen in

Naturmaterialen och framförallt den exponerade trästommen visar tydligt att detta är något nytt, något unikt.

Fyrtornet mitt emot stationstårget är den lysande entrén till Embassy of Sharing

De två nedersta planen är upplysta över stora delar av dygnets timmar. Tillsammans med skenet från överiga våningsplan skapas ett urbant fyrtorn som visar vägen in till Embassy of Sharing

Grönt entré och mjuka trädetaljer skapar närhet till naturen

Generösa ytor med siktlinjer genom byggnaden och ut och vidare in i området

Kontakten till nästa plan är tydlig genom inbjudande trappa som främjar att ta klivet upp

Välkommen upp

Allt bygger på att öka mänskliga möten och möjliggöra delning av produkter, tjänster, kunskap och erfarenhet

Unika kontor med stark närvaro av trä som tillsammans med glasfasaden skapar en exceptionell inomhusmiljö

Glasfasader ger ett fantastiskt dagsljusinsläpp och kontakt med området och horisonten

Ytor som skapar rymd

Naturliga material och hälsosam inomhusmiljö optimerad för din hälsa

Välkommen ut

Vinterträdgårdar erbjuder mervärde för både människa och miljö

Vartannat plan erbjuder vinterträdgårdar för avkoppling och rekreation

Ett uterum med frisk luft – skönt för att vila, tänka, reflektera

Här upplever man årstidsskiftningarna i en trevlig miljö

Växterna bidrar till både välbefinnande och hälsa, genom att vara lugnande, syresätta luften, binda koldioxid och bidra till en jämn luftfuktighet

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}
Visionen för Embassy of Sharing
Boka möte idag!

Fler bra skäl att välja Fyrtornet

Restaurang

Café/Restaurang i huset

Nätverkande

Med ett pulserande Hyllie skapas många möten och nätverk.

Takterrass

Takterrass med Öresundsutsikt

Sportdepå

Sportdepå där du tryggt kan parkera din cykel och dessutom utrustning så att du kan genomföra enklare reparationer

Kontakt

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

Så här går det till att hyra lokal hos oss

När du hyr lokal hos oss är du i trygga händer. Nu och i framtiden. Om ditt företag växer eller om dina behov förändras finns vi där och hjälper dig att hitta rätt lokal.

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}
Boka möte idag!

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{ model.Heading }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}
Planlösning våning 3-4
Planlösning våning 7-9

Kontakt

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

Kontakt

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

Så här går det till att hyra lokal hos oss

När du hyr lokal hos oss är du i trygga händer. Nu och i framtiden. Om ditt företag växer eller om dina behov förändras finns vi där och hjälper dig att hitta rätt lokal.

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig
Intresseanmälan

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

EXEMPEL PÅ VÅRT UTBUD

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

EXEMPEL PÅ SOCIALA HÅLLBARHETSOMRÅDEN VI JOBBAR MED OCH HUR

10 principer förenar alla som vill bidra till och delta i gemenskapen:

1

Vi verkar för det som är bäst för världen

2

Vi tänker holistiskt

3

Vi ser alla människors värde

4

Vi väljer mångfald

5

Vi arbetar tillsammans för delaktighet och engagemang

6

Vi uppmuntrar förmågan att ekosystemet ska kunna återhämta sig eller motstå olika störningar

7

Vi frågar för att förstå

8

Vi ber om hjälp och är redo att hjälpa andra

9

Vi har tillit till att människor tar ansvar och bidrar

10

Vi skapar handlingskraft genom att leva proaktivt

Välkommen hållbarhetspionjär!

Fyrtornet ligger i framkant – arkitektoniskt, byggtekniskt och erbjudandemässigt. Som hyresgäst är du del av utvecklingen på väg mot klimatneutralitet.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Hållbart byggande

Fyrtornet blir Sveriges högsta kontorshus med trästomme

Trä minskar klimatbelastningen, dessutom ger det jämnare luftfuktighet i lokalerna och därmed behagligare inomhusklimat. Smarta tekniska lösningar förenklar vardagen och optimerar inomhusmiljön ytterligare när människor vistas i Fyrtornet. I dubbelglasfasaden är det fritt fram att skapa vinterträdgårdar på varannan våning och erbjuda ännu härligare möjligheter att avnjuta dagsljus! I och med att växterna syns utifrån, upplevs gaturummet som grönare. Intrycket förstärks av takträdgårdens lokala växter, som skapar ett mikroklimat där fåglar, bin, humlor och fjärilar trivs. Ambitionen är att Fyrtornet ska vara så självförsörjande på energi som möjligt. Solceller integreras i glasfasaden. Solcellernas synlighet ökar medvetandet om den förnybara energilösningen utan att skymma utsikten det minsta.

Social hållbarhet

Fyrtornet bidrar med funktioner och ytor som idag inte finns i Hyllie

Bottenvåningarna fungerar som en ljus och välkomnande plats där alla är välkomna att ta en kopp kaffe eller ett spontanmöte. Här skapas också förutsättningar för jämlik spridning av samhällsinformation. Embassy of Sharings driftorganisation och samarbetspartners bidrar med nytänkande sätt att arrangera möten. I Fyrtornet är du inte på första parkett, utan kan ta plats på scen först av alla.

Ekologisk hållbarhet

Vi bygger för Miljöbyggnad Guld

Fyrtornets solceller ger lokalt producerad el, men merparten av värmebehovet löses med geotermi, det vill säga bergvärme. Inom Embassy of Sharing skapas ett unikt gemensamt geoenergidelningssystem som utnyttjar områdets och funktionernas olikheter. Kyla och värmeöverskott tas tillvara, lagras och används när och där det behövs. Att tänka in cirkulär ekonomi, flexibilitet och resurseffektivitet i samtliga processer redan från början påverkar positivt – direkt och på lång sikt. Byggnadsmaterial med låg klimatpåverkan är en självklarhet, och vi utför klimatberäkningar i ett tidigt skede. Självklart använder vi varken miljöskadliga- eller utfasningsämnen.

Delningsekonomi

Så bidrar Fyrtornet till ekonomisk hållbarhet

Genom att bygga in förutsättningar för delningsekonomi i området är det lätt att dela på produkter, tjänster och ytor. Fysiska platser och digitala forum skapas för att underlätta återbruk. Det kommer till exempel att finnas mobilitetspooler, där du som jobbar i Fyrtornet kan låna cykel eller elbil. Det planeras för en gemensam digital plattform som förenklar informationsflödet och gör det lättare att leva och arbeta hållbart.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

EXEMPEL PÅ SOCIALA HÅLLBARHETSOMRÅDEN VI JOBBAR MED OCH HUR

10 principer förenar alla som vill bidra till och delta i gemenskapen:

1

Vi verkar för det som är bäst för världen

2

Vi tänker holistiskt

3

Vi ser alla människors värde

4

Vi väljer mångfald

5

Vi arbetar tillsammans för delaktighet och engagemang

6

Vi uppmuntrar förmågan att ekosystemet ska kunna återhämta sig eller motstå olika störningar

7

Vi frågar för att förstå

8

Vi ber om hjälp och är redo att hjälpa andra

9

Vi har tillit till att människor tar ansvar och bidrar

10

Vi skapar handlingskraft genom att leva proaktivt

Hyllie – Malmös mest expansiva sida

Rakt över gatan från Hyllie stationstorg ligger Fyrtornet. Eller med andra ord, entrén till Embassy of Sharing. Detta kvarter erbjuder inte bara allt som Hyllie innebär i form av goda kommunikationer, fullservice och dynamik. Här tillförs saknade funktioner och hållbarhetsaspekter som dessutom knyter samman Hyllie, Malmö och Öresund i den mest självklara platsen att leva, vara och verka för en bättre värld.

I Hyllie finns ett varierat utbud

Restauranger

Det finns ett stort utbud av restauranger inom gångavstånd

Hotell

Quality Hotel med cirka 700 rum

Caféer

Ett stort utbud av caféer finns på Emporia köpcentrum

Shopping

Cirka 250 butiker

Badhus

Hylliebadet

Parkeringshus

P-huset Hyllie Park & Ride-anläggning med 1369 parkeringsplatser.

Event

Malmö Arena och Malmö Mässhallar

Grönområde

Hyllie Vattenpark och Iduns park

Kontakt

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

{{ model.Title }}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

Vad finns i närheten?

Välj färdsätt: