Bolag i Granitor-gruppen

I Granitor-gruppen ingår bolag som bedriver verksamhet i en rad olika branscher. De samlas dels under det gemensamma varumärket Granitor samt andra varumärken, eller ingår som portföljbolag i företagsgruppens investeringsportfölj. I och med detta står Granitor-gruppen för både en unik bredd och en djup specialisering, utifrån vilket vi tillsammans och med Sverige som utgångspunkt utvecklar samhälle och industri på en internationell arena.

Här kan du se en översiktlig presentation av de bolag och varumärken som ingår i Granitor-grupppen samt hur vi är organiserade.

Granitor Holding och Cordim Holding

Granitor är en svensk familjeägd företagsgrupp som sprungit ur vänskapen mellan två unga entreprenörer från två olika världsdelar. Idag är familjen Wikström huvudägare och Mohammed Al-Amoudi minoritetsägare och finansiär. Formellt består Granitor-gruppen av två koncerner under moderbolagen Granitor Holding och Cordim Holding. Alla bolag inom Granitor-gruppen leds och styrs av en gemensam koncernledning oavsett formell koncerntillhörighet.

Entreprenad, konsult och service

Inom entreprenad, konsult och service utvecklar vi kundanpassade och framtidssäkrade lösningar inom entreprenad, underhåll, reparation och konsulttjänster.

Fastighetsutveckling och förvaltning

Inom affärsområdet Properties skapar och förvaltar vi platser och byggnader, allt från bostäder till kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och hela stadsmiljöer. Verksamheten drivs genom bolaget Granitor Properties.

Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag

Inom affärsområdet Invest investerar vi i banbrytande teknologier som har stor kommersiell potential och hög global relevans. Portföljen är inriktad på svenska bolag som är verksamma inom framförallt cleantech och life science.