Bolag i Granitor-gruppen

I Granitor-gruppen ingår bolag som bedriver verksamhet i en rad olika branscher. De samlas dels under det gemensamma varumärket Granitor (tidigare Midroc) samt andra varumärken, eller ingår som portföljbolag i företagsgruppens investeringsportfölj. I och med detta står Granitor-gruppen för både en unik bredd och en djup specialisering, utifrån vilket vi tillsammans och med Sverige som utgångspunkt utvecklar samhälle och industri på en internationell arena.

Här kan du se en översiktlig presentation av de bolag och varumärken som ingår i Granitor-grupppen samt hur vi är organiserade.

Granitor Invest och Midroc Europe

Granitor Invest är ett av Granitors två ägarbolag och det grundades av familjen Wikström när de tillsammans med Mohammed Al Amoudi började bygga upp Midroc-koncernen under 1990-talet. Det andra ägarbolaget är Midroc Europe AB, nu Granitor, som representerar Al Amoudis ägande. Alla bolag inom Granitor drivs under gemensam ledning och styrning oavsett ägarskap.

Entreprenad, konsult och service

Inom entreprenad, konsult och service utvecklar vi kundanpassade och framtidssäkrade lösningar inom entreprenad, underhåll, reparation och konsulttjänster.

Fastighetsutveckling och förvaltning

Inom affärsområdet Properties skapar och förvaltar vi platser och byggnader, allt från bostäder till kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och hela stadsmiljöer. Verksamheten drivs genom bolaget Granitor Properties.

Tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag

Inom affärsområdet Invest investerar vi i banbrytande teknologier som har stor kommersiell potential och hög global relevans. Portföljen är inriktad på svenska bolag som är verksamma inom framförallt cleantech och life science.