Ekonomi

Granitor är en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och service samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Här jobbar 4500 samhälls- och industriutvecklare och omsättningen under 2022 var 9,7 miljarder kronor.

Vår affärsverksamhet bedrivs genom ett antal företag som alla erbjuder sina specifika tjänster. Ägandet är fördelat mellan två holdingbolag: Granitor Holding AB respektive Cordim Holding AB. Verksamheten för hela företagsgruppen leds och utvecklas av Granitor.