Granitor gör ansvarsfulla affärer

Som samhälls- och industriutvecklare bär vi ett stort ansvar på våra axlar. Vi vill vara med och se till att vårt samhälle utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt.

Dessutom har vi på Granitor en högt ställd målbild: vi ska bidra till en bättre framtid. För oss innebär det att göra ansvarsfulla affärer och att inspirera till nya, mer hållbara lösningar till våra kunder och partners. Hos oss är hållbarhet inte ett separat projekt, utan integrerat i vår dagliga verksamhet.

Samarbete för en bättre värld

Vi är anslutna till FN-initiativet Global Compact

Vill du veta mer?

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}