Att dela ger mer

I det nya området Embassy of Sharing i Malmö, Hyllie omvandlas visioner om delningsekonomi, innovation och social inkludering till verklighet. "Under hela projektets gång har vi ett mindset om att vi alla vinner på att dela. Det kan handla om att dela produkter, tjänster, ytor, erfarenheter och kunskap. Genom att dela kan vi åstadkomma mer och förbruka mindre" säger Carl von Strokirch verksamhetsområdeschef på Granitor Properties.

Alla aktörer inom fastighetsbranschen behöver utveckla hållbara stadsdelar som bättre svarar på människors behov och samhällets ständiga förändringar. Det kräver att man integrerar social hållbarhet i planeringens olika skeden, samarbetar med experter och arbetar proaktivt med medborgardialog. Med det målet i sikte kommer Embassy of Sharing, ett 55 000 kvadratmeter stort kvarter vid Hyllie station, bli en levande plats där flexibla kontor samsas med smarta bostäder och värdeskapande mötesplatser.

En levande plats där flexibla kontor samsas med smarta bostäder.

– Vi ser att Embassy of Sharing lockar en bredd av verksamheter; från entreprenören inom stadsodling, kulturförvaltningen till teknikkonsultföretaget inom samhällsbyggnad. Det är här det händer och tillsammans gör vi området till ett levande kvarter,

avslutar Carl von Strokirch.

Framtidens främsta kontor för hållbara affärer

Fyrtornet är startskottet för Granitors Properties unika stadsdelsprojekt Embassy of Sharing. Utöver att ha Europa alldeles runt knuten, baseras huset och hela området på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kärnvärden som är avgörande för att skapa en bättre framtid.

Sök lediga lokaler