Vi planterar ett träd för varje medarbetare

Varje år planterar vi ett träd för varje ny medarbetare på Granitor. Tillsammans bildar träden Granitor Forest.