Vi planterar ett träd för varje medarbetare

Varje år planterar vi ett träd för varje ny medarbetare på Granitor. I januari 2022 planterades de första 4 400 träden och vid varje årsskifte framöver planterar vi träd för våra nya medarbetare i koncernen. Tillsammans bildar träden Granitor Forest.