Ledning och organisation

Ledning

Granitor-gruppen leds av (fr. vänster) Roger Wikström, VD, Lisa Dominguez Flodin, ekonomi, Christer Wikström, styrelseordförande, Pernilla Börjesson, vice VD, David Sundin, juridik och Liselotte J Bate, kultur.