STATIONSSTADEN, KÄVLINGE

Välkommen till den hållbara Stationsstaden 

I Kävlinge utvecklar vi en grönskande stadsdel där du vill jobba, bo och leva.

Stationsstaden, Kävlinge

En komplett stadsdel växer fram

Kävlinge är ett av våra största stadsutvecklingsprojekt hittills. Här pågår utveckling av en komplett stadsdel med bland annat bostäder, förskola, skola, livsmedelshandel, samt övrig handel och service.

Soft city - en plats där sol och själ får spelrum

Stationsstaden i Kävlinge är utvecklad tillsammans med den välrenommerade arkitekten David Sim som ser värdet av mjuka värden i städer och hur det får oss att må bättre.

3D bild Gehl Architects

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}