Samarbete har fått ett nytt namn

Januari 2022 bytte Midroc namn till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat samhälle och industri i över 25 år. Nu är vi Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – men med nytt namn.