Unik teknik genererar miljövänlig el ur havsvågor

En av vår tids största utmaningar är att ställa om från fossil till förnyelsebar energi. Svenska CorPower Oceans unika vågkraftverk har kapacitet att bidra radikalt till omställningen.

Det finns stora krafter i världshavens vågor. Vågkraft är en förnyelsebar energikälla som kan komplettera el från sol och vind, och som dessutom kan generera el mer stabilt. Det uppskattas att vågkraft skulle kunna stå för hela 10–20 procent av världens elbehov.

Men hittills har det funnits stora hinder för en storskalig etablering av elproduktion. För att klara tuffa väderförhållanden har vågkraftverk tidigare blivit alltför stora, tunga och dyra i förhållande till mängden el de har kunnat producera.

– Många har under lång tid sagt att vi borde kunna ta till vara vågenergin, men ingen har lyckats klara ekonomin. Så kommer denna radikalt annorlunda teknik och visar sig vara kommersiellt bärkraftig redan innan den är helt färdigutvecklad. Det är faktiskt unikt, säger Göran Linder, vd på Granitor Invest.

Teknik inspirerad av hjärtat

Granitor Invests portföljbolag CorPower Ocean utvecklar vågkraftverk som med hjälp av bojar på havsytan tar vara på energiresurser i vågorna. Tekniken bygger på hjärtspecialisten och uppfinnaren Stig Lundbäcks kunskap om hjärtats pumpfunktioner och forskning inom vågenergi.

Genom smart styrteknik svänger bojarna i optimal takt med havsvågorna, vilket kraftigt förstärker energiupptagningen. Detta gör att CorPowers vågkraftverk kan generera fem gånger mer energi per ton än tidigare lösningar, även vid små vågrörelser. Dessutom gör innovativa lösningar att kraftverken klarar även stora stormvågor utan att slitas sönder.

– Idealspannet för våghöjden är i princip obegränsat, det är ytterst sällan det stormar så mycket eller blåser så lite att man inte kan tillvarata energin. Det är överlag en väldigt driftsäker teknik, säger Göran.

Driftsäkert och stabilt

Något som gör tekniken än mer driftsäker är att man kan ha ett rullande serviceschema. När en boj ska servas, byter man helt enkelt ut den mot en boj som redan är servad. Helt utan underhållsstopp. Detta möjliggörs av ett modulärt tänk där en vågpark byggs upp av många enheter, vilket också gör att metoder för volymproduktion driver ner kostnaderna.

I de stora världshaven byggs vågrörelserna upp av olika vädersystem över flera dagar varför det i praktiken aldrig är stiltje. Det gör att energiutvinningen ur vågor går att förutsäga med betydligt större säkerhet än den från sol och vind.

– Vågkraft kommer att spela en central roll i den globala energiomställningen genom att producera el mer stabilt, även när det inte blåser eller är soligt, säger Göran.

Väl testad teknologi

CorPower Ocean har redan flera år av testdata bakom sig från aktiva testkraftverk. Snart ska de första anläggningarna i fullskala sjösättas utanför Portugals kust. Faller det hela väl ut finns redan strategiska utvecklingsavtal med flera parter klara, med initialt sikte på kommersiella leveranser till Irland och Storbritannien.

– Vår ambition är att investera i banbrytande teknologier som har kapacitet att bidra radikalt till omställningen till hållbar energiproduktion. Tekniken som CorPower har utvecklat stämmer mycket väl överens med den ambitionen, säger Göran.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Granitor Electro installerar smarta laddboxar

Elfordonen är här för att stanna. De är en av många pusselbitar som behövs för att vi ska klara våra gemensamma klimatmål och minska vårt ekologiska avtryck. För att klara av att hålla alla elfordon tillräckligt laddade behövs smarta installationer.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

Cirkulära flöden för en hållbar framtid

Att ställa om till ett cirkulärt agerande är ett måste för att kunna nå klimatneutralitet. Granitor Properties arbetar strategiskt utifrån tydliga och konkreta mål i sin hållbarhetsplan för ökad cirkuläritet – både inom den egna verksamheten och i branschen genom samarbetsinitiativ.

Läs mer