Från Granitors värld

Människor som upplever tillit, blir erkända och har tydliga roller, utvecklas både på ett personligt och ett professionellt plan. Det är Granitor-kulturens grundläggande formel.