Investeringar i klimatåtgärder skapar affärsmöjligheter

På kort tid har infångning och lagring av koldioxid seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt minska de globala utsläppen av koldioxid. Om tekniken skulle installeras vid 27 av de största punktutsläppen i Sverige så skulle landets utsläpp av koldioxid halveras.

Elon Musk annonserade i början av 2021 att han ska donera 100 miljoner dollar till den som kan ta fram den bästa tekniken för CCS (Carbon Capture and Storage). Men beprövad teknik finns redan tillgänglig och några av de främsta experterna på området arbetar inom Granitor-gruppen en och i Granitors portföljbolag Captimise (tidigare BluCarbon Solutions). Granitor driver nu flera projekt för att förverkliga tekniken i Sverige.

– CCS är ett bra exempel på en efterfrågad och världsförbättrande teknologi som kan bidra till en positiv utveckling av samhället i stort. Captimise specialister banar väg in i projekten för en bredare palett av kompetenser också från andra delar av Granitor som kan bidra till att förverkliga projekten, säger Göran Linder, vd Granitor Invest.

Stockholms värmekraftverk först i landet

Vid Stockholm Exergis forskningsanläggning vid Värtaverket testas och utvärderas teknik för att avskilja koldioxid från biomassaförbränning. Den befintliga anläggningen för bio-CCS kommer att byggas ut för att öka energieffektiviteten samt fortsätta bygga kunskap för att kunna driftsätta fullskalig bio-CCS. I en storskalig anläggning kan Stockholm Exergi fånga in 800 000 ton koldioxid per år.

Captimise (tidigare BluCarbon Solutions) bidrar med design och dimensionering, samtidigt som Granitors experter, tillsammans med företaget IMCG International, stödjer kunder i deras försök att erhålla stöd för framtida investeringar i tekniken genom EU:s nystartade Innovation Fund. Just EU-finansiering och lyckade finansieringsstrategier inom hållbara innovationer har Granitor lång erfarenhet av.

– Inom CCS får vi verkligen nytta av Granitors starka samarbetskultur. Det behöver hända väldigt mycket på kort tid och för att förverkliga projekten är både flera bolag inom Granitor-gruppen och externa konsultbolag engagerade. Samtidigt driver vi ett bredare kommunikationsprojekt om CCS med webinarier och poddar för att skapa dialog och samverkan mellan företag, forskare och beslutsfattare. Det är bråttom att lösa klimatkrisen och här har vi existerande tekniker som relativt snabbt kan göra stor skillnad, säger Mikael Kullman, chef för enheten Hållbara Tekniksystem på Midroc Project Management.

De hinder som finns idag handlar främst om ekonomiska styrmedel. Att använda CCS kostar ungefär 1 000 kronor per ton koldioxid samtidigt som en utsläppsrätt kostar ungefär 300 kronor per ton. Därmed blir affärsmodellen och finansieringen viktiga parametrar i projekten.

Om Carbon Capture and Storage

Carbon Capture and Storage, CCS, installeras främst vid stora punktutsläpp, till exempel kraftvärmeverk, fabriker som tillverkar pappersmassa, cement och stål samt raffinaderier. Tekniken innebär att rökgaserna tvättas och koldioxiden skiljs av, komprimeras och transporteras till en lagringsplats där den pumpas ned i berggrunden.

Tillsammans med Captimise (tidigare BluCarbon Solutions) och IMCG kan Granitor-gruppen hjälpa till med hela kedjan för CCS – finansiering, design och implementering av CO2-fångstanläggningar, komprimering och lager, samt övriga anläggningar för vidare transport till slutlagring.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Unik teknik genererar miljövänlig el ur havsvågor

En av vår tids största utmaningar är att ställa om från fossil till förnyelsebar energi. Svenska CorPower Oceans unika vågkraftverk har kapacitet att bidra radikalt till omställningen.

Läs mer