Digitala lösningar driver på klimatomställningen

Granitor Systems har, med rötterna i traditionell automation, breddat sin verksamhet till att idag hjälpa sina kunder med helhetslösningar inom allt ifrån automation, process och produktionsutrustning till kraftförsörjning.

– Uppdragen handlar om allt från små problemlösningar till stora nyckelfärdiga leveranser och utveckling av EPC-projekt. Vi ser tydligt att det finns ett allt större behov av IT-funktionalitet i de lösningar som vi levererar till kund, förklarar Åsa Hansson, teknisk chef på Granitor Systems.

Kunderna finns främst inom industri, infrastruktur och energi, sektorer med stora klimatavtryck där behovet av omställning blivit alltmer akut.

– Våra kunder behöver hjälp med digitala lösningar som driver på klimatomställningen och minskar energibehovet. System som medför tillgång till data som kan användas till bättre uppföljning, beslut och investeringar. Vårt mål är nu att bli bäst på systemintegration i Europa, säger Åsa Hansson.

Kundbasen sträcker sig från läkemedelsbolag till process- och gruvindustri som alla kan dra nytta av Granitor Systems breda kompetens och användning av ny teknik.

Virtuella utvecklingsmiljöer

Granitor Systems har byggt upp virtuella utvecklingsmiljöer vilket innebär många fördelar i utvecklingsarbetet.

– Vi kan på så vis simulera driftförutsättningar innan de realiseras vilket gör att projektbeslut tas baserat på fakta. Det gör också projekten mer kostnadseffektiva, säkrar kvalitén och minimerar risker för produktionsförluster, förklarar Åsa Hansson.

En annan fördel är att medlemmarna i projektteamen får tillgång till alla data oavsett var de befinner sig. Det gör att medarbetare med spetskompetens lättare blir tillgängliga för fler projekt och att resandet minskar vilket är ett delmål i koncernens hållbarhetsarbete.

– Våra utvecklingsnätverk minskar resandet, det gör oss mer resurseffektiva och vi kan samtidigt även minska materialåtgången.

Granitor Systems blev, som första bolag i Skandinavien, CSR-certifierade 2017 och hållbarhet har varit i fokus i koncernen under lång tid.

– Vårt traineeprogram Granitor Automation School är ett annat sätt att arbeta hållbart och gör att vi säkerställer framtidens specialister. Vi kallar det hållbar HR. Det gör att vi nu och framöver kan säkerställa en hög kompetens, avslutar Åsa.

Läs mer om Granitor Systems här


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Granitor Systems

Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är vi norra Europas ledande leverantör av resurseffektiviserande system. Våra kunder finns inom energi, infra och industri.

Läs mer här

Crunchfishs smarta lösningar för finansiell inkludering

I Sverige är kontanter på väg att försvinna helt. Kanske är de historia inom bara några år. Då försvinner marknadens bästa betalmedel eftersom kontanter är det enda som alltid fungerar och aldrig äventyrar din personliga integritet. Sverige behöver därför ett digitalt alternativ som har kontanternas goda egenskaper.

Läs mer