Digitala lösningar för toppmodernt sjukhus

Tillsammans med bland andra huvudentreprenören NCC använder Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, sig av smarta digitala lösningar för att leverera ett toppmodernt sjukhus när Region Jönköpings bygger ut regionsjukhuset Ryhov.

Stort moderniseringsbehov

Jönköpingsregionen har växt snabbt och kapaciteten på akutvården på det nuvarande regionsjukhuset är baserad på hälften av befolkningen idag. Det drygt trettio år gamla sjukhuset var i behov av modernisering, och det råder stor brist på läkare i regionen. Det är bakgrunden till Region Jönköpings miljardsatsning på regionsjukhuset Ryhov.

NCC och Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, genomförde nyligen ett annat lyckat sjukhusprojekt tillsammans i Eksjö, och det ledde till att Granitor Electro fick chansen att stå för elinstallationerna igen. Projektet genomförs i samarbetsformen partnering där beställare, entreprenör och underentreprenörer samarbetar med en gemensam budget i en transparent arbetsmiljö, och med fullständig öppenhet mellan parterna. I januari 2018 påbörjades markarbetena och hela bygget beräknas stå klart till årsskiftet 2020/2021.

Startskottet för projektet

Projektet inleddes i april 2017 med en kickoff för alla inblandade där man tog fram en partneringdeklaration.

–Vi var sammanlagt ett 40-tal personer från Region Jönköping, NCC, arkitekterna Liljewall och alla konsulter. Alla aktörer tog fram förslag på hur samarbetet skulle se ut, och vi satte gemensamma regler för hur vi ska arbeta och agera, säger Gert-Inge Andersson, projektingenjör på Granitor Electro.

Snart därefter var projekteringen igång.

– Det fanns en väldigt tajt deadline eftersom ett helt våningsplan med utbildningslokaler för läkarstudenter skulle stå klart redan till årsskiftet 2019/2020. Tack vare ett tätt samarbete gick projekteringen väldigt smidigt och rekordsnabbt, säger Gert-Inge.

Projektstudio för samarbete

För projekteringen har NCC satt upp en projektstudio – ett fysiskt kontor på byggplatsen där projektets nyckelaktörer arbetar tillsammans. Alla konsulter ska vara på plats ett par dagar i veckan för att snabbt kunna lösa problem tillsammans.

– Det är ett väldigt lyckat koncept. Det sparar mycket tid att arbeta så tätt tillsammans med huvudentreprenören och slutkunden. Det är en trygghet för oss och praktiskt för kunden som har möjlighet att kommunicera önskemål och vara delaktig i projektet, säger Gert-Inge.

 

Erfarenhet av sjukhusprojekt

Att bygga sjukhus kräver speciell kompetens, något som Granitor Electro skaffat sig efter flera genomförda sjukhusprojekt.

– Det är till exempel väldigt mycket teknik och många olika system på sjukhus, vilket gör det betydligt installationstätare än andra byggen. Här finns mycket känslig elektronik som kräver flera backup-system för att säkerställa att det alltid finns kraftförsörjning, säger Stefan Svensson, projektchef på Granitor Electro.

Bred kompetens bygger starka team

För att få bred kompetens och dynamik finns en stor mångfald i arbetsgruppen.

– Vi har alla olika kvaliteter och erfarenheter, och kompetensmässigt är vi väldigt kompletta tillsammans. Det är ett bra gäng. Jag tycker att samarbetet fungerar otroligt bra, säger Leif Eriksson, projektledare.

Leif är en av dem som bidrar med lång erfarenhet av sjukhusprojekt. För projektingenjören Martin Sejdhage däremot är Ryhov det första sjukhusprojektet men han har bred erfarenhet av digitala satsningar. Och i just det här projektet finns en hög ambition när det gäller digitalisering. Exempelvis byggdes hela huset i en digital 3D-modell först, där allt som ska monteras ritades in. Det sparar mycket tid och underlättar planering och kollisionskontroller.

Digitalisering förenklar arbetet

Tillsammans med NCC har Granitor Electro utvecklat en till stor del digitaliserad arbetsprocess, från planering till kvalitetskontroll.

– Vi använder flera digitala verktyg i projektet för att underlätta arbetet. Vi såg i ett tidigt skede att en utmaning var att det skulle kunna bli många ändringar under byggtiden. Ny medicinsk teknik kanske hinner utvecklas och även politiska beslut kan påverka arbetet. Då underlättar det att jobba med ritningar digitalt. När vi får en förändring kan vi snabbt få ut den till alla medarbetare. Det sparar massor av tid, minskar risken för fel och säkerställer att alla alltid har den senaste versionen, säger Martin Sejdhage.

Molnbaserat system för egenkontroll

Ett annat exempel där en digital lösning effektiviserar är ett egenutvecklat molnbaserat system för egenkontroll.

– Vi har fått mycket positiv feedback från kontrollanterna som gör besiktningar. Att kunna gå runt med sin surfplatta, fota en anmärkning och sedan i realtid verifiera när det är åtgärdat snabbar upp och förenklar arbetsprocessen, säger Martin. För huvudentreprenören NCC var just förmågan att använda effektiva, digitala lösningar i projektet en förutsättning när de valde samarbetspartners.

– Vi på NCC vill jobba effektivt i digitala arbetsprocesser, och för att kunna göra det måste vi ha mogna medspelare. Granitor har en hög digital mognadsgrad och förstår nyttan av det. Resurserna i det här projektet är kunniga och vill lära sig, och ifrågasätter på ett bra sätt så att vi kan justera och förbättra processerna tillsammans. Det är en jättestyrka i ett samarbete, säger Tommy Mossberg, stabsledare för Ryhov på NCC.

Nya verktyg ökar insynen i projekt

En stor fördel med att använda digitala hjälpmedel i större utsträckning är att det ökar tillgängligheten och insynen i projektet för alla inblandade, vilket ytterligare förstärker nyttan av partneringsamarbetet.

– Det här är ett stort projekt med många aktörer, och vi är ofta mycket folk på plats. Vi har närheten till varandra och det skapar en vi-känsla som är bra för projektet. Att vi också har digitala processer som gör att vi snabbt kan dela med oss av viktiga händelser till alla som behöver underlättar också samarbetet mycket, säger Tommy.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Restaurering av brandhärjat gjuteri i Arvika

I april 2021 återupptogs verksamheten igång efter ett gediget restaurerings- och moderniseringsarbete. Granitor Electro var en av nyckelspelarna i upprustningen.

Läs nästa referensprojekt