Tryggar och säkrar driften

Elservice för din elanläggning

Behöver du akut elservice? Eller vill du säkerställa att din elanläggning håller över tid? Oavsett vilket så kan vi hjälpa dig att leva upp till ditt ansvar enligt Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets lagar, föreskrifter och standarder.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontroll och status

Vi undersöker potentiella risker med din elanläggning och kontrollerar att den uppfyller de elsäkerhetsmässiga kraven.

Upprättande av rutin

Vi hjälper dig upprätta den rutin som är ett krav för dig som är innehavare enligt elsäkerhetsföreskrifterna.

Energi­besparande åtgärder

Få förslag på hur du kan sänka kostnaden för din anläggning.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk