Service av det elektriske anlegget

Når et anlegg er satt i drift, må man sikre regelmessig service og vedlikehold for å redusere forstyrrelser og stopp i produksjonen på grunn av elektriske feil. Krav til fagkyndig kontroll er også forskriftsfestet. Dette er en stor del av tjenestetilbudet vårt, og vi har derfor en velfungerende organisasjon som kan utføre kontroller, men også rette mer akutte feil.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet