Industriell automasjon

Man kan oppnå store energibesparelser gjennom en effektiv automasjon. Feil oppvarming og ventilasjon i store industrianlegg koster mye penger, samtidig som arbeidsmiljøet ikke blir optimalt. For å optimalisere driften har man tradisjonelt utviklet spesielle systemer for styrings- og reguleringstjenester. Vi har lang erfaring med å gjøre dette på større industrianlegg og sørger hele tiden for at hvert anlegg drives så optimalt som mulig.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet