Installation av kraft / HSP och LSP

Grunden i en elinstallation inom industrin och större fastigheter är kraftförsörjningen. Vi har kompetens inom alla delar av kraft och arbetar med flera leverantörer. Det innebär att vi kan välja de produkter som finns tillgängliga på marknaden som bäst passar det aktuella uppdraget. Vi installerar ställverk för både låg- och högspänning inom alla branscher.

Beställ installation av kraft!

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk