Elinstallation inom belysning

Behöver du byta till LED-belysning eller konvertera befintliga armaturer?

Vi hjälper dig med vägledning för bästa energieffektivitet!

Kontakta oss så berättar vi mer

Minska din miljöpåverkan

Att byta ut belysningen minskar ditt koldioxidutsläpp och giftiga ämnen.

Sänk dina kostnader

Att byta till en LED-lösning sänker dina elkostnader.

Förbättra din arbetsmiljö

Att optimera belysningen innebär ofta en förbättrad arbetsmiljö.

-58%

Energiförbrukning, kostnad och koldioxidutsläpp för ett lager med 100 armaturer kan minskas med 58%.

-70%

Energiförbrukning, kostnad och koldioxidutsläpp för en idrottshall med 100 armaturer kan minskas med 70%.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk