Servicebil och lyftkran framför infarten till en vägtunnel.

Våra tjänster

Vi är en fullskalig leverantör inom el och teknik och kan leverera tjänster och lösningar oavsett storlek på projektet. För oss är det viktigt att ha närvaro lokalt och arbeta efter ett genomgående säkerhetstänk i allt vi gör.

Elinstallationer & service

Vi ett av Sveriges största el- och teknikföretag med närvaro på över 60 orter landet runt. Vi har elektriker och installatörer för jobb inom elservice, elinstallation, belysning, data- och fiberinstallation, solceller, industriinstallationer och mycket mer.

Security – larm och säkerhetslösningar

Vi hjälper er med era larmsystem, oavsett behov. Vi är en certifierad anläggarfirma för brandlarm, inbrottslarm (larmklass 3), CCTV samt cybersäkerhet. Dessutom har vi ett flertal behöriga ingenjörer runtom hela Sverige. Vi har över 50 års erfarenhet av att utveckla säkerhetslösningar som alltid kan utvecklas i takt med att de aktuella behoven ändras.

Fastighetsautomation

Vi erbjuder energieffektiva och driftsäkra lösningar inom energikartläggning, energioptimering och överordnade system. Vi hjälper er i alla led av fastighetsautomation, oavsett behov.

Industriservice

Vi hjälper till med installation, modernisering och underhåll av mekanisk utrustning för industri.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk