Våra tjänster

Vi är en fullskalig leverantör inom el och teknik och kan leverera tjänster och lösningar oavsett storlek på projektet. För oss är det viktigt att ha närvaro lokalt och arbeta efter ett genomgående säkerhetstänk i allt vi gör.

Elinstallationer & Service

Vi ett av Sveriges största el- och teknikföretag med närvaro på över 60 orter landet runt och vi har elektriker och installtörer för jobb inom elservice, elinstallation, belysning, data- och fiberinstallation, solceller och industriinstallationer.

Security – larm och säkerhetslösningar

Bra larm kan rädda liv och egendom. Ett bra larm minskar även antalet produktionsstopp inom industrin och minimerar skador. Vi har över 50 års erfarenhet av att utveckla säkerhetslösningar som alltid kan utvecklas i takt med att de aktuella behoven ändras.

Fastighetsautomation

Vi är med och skapar framtidens systemlösningar. Genom att bygga "motorvägar" för digital information och koppla samman befintliga system kan de kommunicera med varandra. En värld av möjligheter öppnas när man får en överblick över hur fastigheten opererar i realtid och kan göra smarta anpassningar per automatik. Detta leder till mer energieffektiva och driftsäkra fastigheter.

Mekanik

Smart mekanik och förfinad elektronik är en grund inom många större industrier. Vi hjälper till med installation och underhåll av mekanisk utrustning som hissar, lyftanordningar och kranar. Rätt utfört montage, underhåll, reparationer och ombyggnader sparar på pengar och klimatavtrycket.

Fullskalig leverantör inom el och teknik  •  Arbetar lokalt och nära  •  Genomgående säkerhetstänk