Installasjoner i industrien

Vi utfører elektroinstallasjoner i industrianlegg og fabrikker i bransjer som for eksempel petrokjemi, skipsindustri, papirindustri og mye mer. Hvis dere trenger hjelp med instrumentinstallasjoner, elektrotjenester eller funksjonskontroller, kan vi stille med bred erfaring. Vi kan også gjennomgå energibesparelser i industrianlegg gjennom industriautomasjon.