Vedlikehold av elektriske systemer i industrien

Ikke-planlagte driftsstanser og feil kan forårsake store økonomiske skader. Gjennom kontinuerlig tilsyn, tidligere kalt service og vedlikehold, kan vi redusere antallet driftsforstyrrelser. Vi jobber metodisk med fortløpende tilsyn i en rekke store industrier. Det betyr at vi må ligge et skritt foran, at vi må ha kontroll på når en komponent eller del må byttes ut før noe annet går i stykker og at vi må rette opp feil når skaden allerede har skjedd.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet