Kameraovervåkning

Det blir mer og mer vanlig med kameraovervåkning. Både for produksjon og sikkerhet, men også for å gi økt trygghet. I samarbeid med våre leverandører har vi installert og idriftsatt overvåkningskameraer i produksjonsanlegg, butikker og andre områder som av en eller annen grunn må overvåkes.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet