Fiber- og datainstallasjon

Vi blir mer og mer avhengige av internett for å få hverdagen til å fungere. Vår erfaring er at større aktører, både offentlige og private, innser hvor viktig det er at fiberinstallasjoner utføres på riktig måte. Dette for å overholde kravene fra myndigheter og privatpersoner i et lengre perspektiv.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet