Instrumentering

Instrumentinstallasjon er grunnlaget i prosessindustrien. Vi har en stor og bred erfaring fra mange bransjer og industrier; petrokjemi, metallindustri, skipsindustri og papirindustri. For hvert oppdrag setter vi ned en arbeidsgruppe ut fra de lokale forutsetningene og behovene.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet