Tekniska system Gullbergstunneln

Granitor Electro och Granitor Systems bidrar till säkrare, tryggare och trevligare ljus i Göteborgs nya tunnel.

Intelligenta ljussystem för säkrare bilkörning

Dekorativa och genomtänkta ljusinstallationer på större infrastrukturprojekt blir alltmer vanligt, så även i Gullbergstunneln i centrala Göteborg. I tunnelns innertak projiceras vasstrån med GoBo-armaturer och ljussättningen av stråna skiftar i olika färgsättningar beroende på årstid med hjälp av särskilda RGB-armaturer.

Dessutom styrs effekten av ljuset inne i tunneln av sensorer som mäter av hur starkt solljuset är utanför den. Det innebär att ljuset är maximalt en solig sommardag med hög effekt, på grund av de kraftfulla armaturerna som var och en ger 66 000 Lumen. Samma teknik ser även till så att det en mörk kväll är mer dämpat ljus inne i tunneln. Det blir en behagligare och mer säker upplevelse för bilisterna som möts av liknande ljus inne i tunneln, som utanför.

Stödmurarna utanför tunneln är klädda med perforerade plåtskivor, med mönster inspirerade från Göteborgs gatunät. Vasstråna kom på plats för att symbolisera området som tunneln ligger i, Gullbergsvass, här var nämligen hela området täckt av vass fram till mitten av 1800-talet.

Utmanande uppdrag av Trafikverket

För Granitor Electro, som har ansvarat för installation av kraft och belysning, har det varit ett annorlunda och stundtals utmanande uppdrag. Ljusinstallationer som dessa ställer andra krav på materialval och samordning. Det är också fler yrkesgrupper än tekniker och ingenjörer representerade i projektet, vilket har påverkat projektet och planeringen av det.

Det är på uppdrag av Trafikverket som Granitor Electro och Granitor Systems installerat och projekterat kraftförsörjning och belysning i tunnel. Tillsammans har Granitor-bolagen utfört samtliga elinstallationer, kraft, belysning för tunneln, väg, gata och gestaltning, kommunikation, installation av kameraövervakning, elektroniska trafikskyltar, brand, passage och larm. 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Läs mer om projektet

Magnus Willforss var projektledare för el-installationerna i projektet. Här kan du läsa en interjvu med honom.

Intervju med Magnus Willforss

Tillsammans mot målet

När SSAB i Borlänge ökar produktionsvolymen på den kontinuerliga glödgningslinjen för tunnplåt är det ett komplext projekt. Midroc fick uppdraget att göra om inloppsdelen för att höja inloppshastigheten i linjen. Kontakt åkte till Borlänge och stämde träff med sex skarpa hjärnor.

Läs nästa referensprojekt