Lösningar inom

Energy

Vi jobbar huvudsakligen i projektform med egna projekt. Allt ifrån helhetsåtaganden i stora ny- och ombyggnationer som kan pågå i flera år till mindre projekt som sträcker sig några veckor eller månader

Förvärv

Genom förvärvet av AB Tändkulan har Granitor Systems stärkt sitt erbjudande inom processautomation för energibranschen ytterligare. AB Tändkulan i Borlänge har länge varit en av Sveriges främsta leverantörer inom området och Granitor Systems erbjudande är nu starkare och bredare än någonsin.

Experter på pann- och brännarstyrningar

Vi har stor erfarenhet programmering av säkerhetssystem till pann- och brännarstyrningar. Ett flertal automationsingenjörer har certifikat från expert-, specialist-utbildningar som t.ex. PCS7, 800xA Safety - AC 800M High Integrity och 800xA with AC800M- Integration of IEC 61850 Devices.

Moderna verkstäder

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Det innebär också en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.