Lösningar inom

Metals

Vi jobbar med såväl idéer som totalleveranser av kompletta system och våra kunder finns inom hela den svenska ståindustrin

Vi projektleder, utvecklar, installerar och idrifttar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning.

Moderna verkstäder

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Det innebär också en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.