Lösningar inom

Mining

Gruvindustrin ställer extremt höga krav på personsäkerhet och produktivitet. Det gör vi också. Därför har vi utvecklat Granitor Remote Mining som gör det möjligt för dig att sköta hela gruvdriften från ett kontrollrum ovan jord.

Vi projektleder, utvecklar, installerar och idrifttar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning.

Moderna verkstäder

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Det innebär också en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.