Lösningar för fordonsindustrin

Vi projektleder, utvecklar, installerar och idriftar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning. 

Kontakt

LKN Industriautomation AB - Granitor Robotics

I och med förvärvet av LKN Industriautomation 2018 förstärkte Granitor Systems sin verksamhet ytterligare då LKN har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla innovativa automationslösningar åt bilindustrin och även andra segment. Vi tog i och med förvärvet även ytterligare steg inom digitalisering då LKN ligger i framkant vad det gäller Digital Twins, Simulering och Virtual Commissioning. Numera går LKN under namnet Granitor Robotics.