{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Automotive

Vårt erbjudande

På Granitor Systems har vi under många år haft ett nära och framgångsrikt samarbete med såväl fordonstillverkare som maskinleverantörer och spelat en aktiv roll i flera avgörande satsningar. Våra kunder är verksamma inom svensk och internationell fordonsindustri, men vi hjälper även andra branscher där behov av process- och produktionslösningar finns.