Lösningar inom

Infrastructure

Granitor Systems projektleder, projekterar, installerar och idrifttar välfungerande helhetslösningar inom samhällskritiska infrastrukturprojekt.

Granitor

Trafikverkets största underhållsleverantör*

Granitor är Trafikverkets största underhållsleverantör, entreprenader väginfrastruktur. För Trafikverket är det av största vikt att de har en leverantör som förstår deras yttersta behov och uppdrag, att säkerställa att trafiken genom våra samhällsviktiga vägtunnlar och broar fungerar. Detta bygger på att man har robusta system som alltid fungerar för att minimera samhällspåverkan - något vi lyckas leverera och därmed har en mycket nöjd kund. *siffror för 2022

Moderna verkstäder

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Det innebär också en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.