Lösningar inom

Cranes

Vi erbjuder flexibla lösningar som möter högt ställda mekaniska och styrtekniska krav till kunder inom branscher som järn och stål, kärnkraft, papper & massa samt fordon

Vår kompetens kring konstruktion och implementation spänner över flera branscher. Oavsett om det handlar om godsflödeshantering, lagerhållning, service eller uppdatering av befintliga system kan vi hjälpa dig.

Kranar, lyftutrustning, lagerhantering och service

Automation

Vi levererar samt driftsätter högpresterande automationslösningar för kranar oberoende av miljöbetingelser.

Moderniseringar

Vi erbjuder moderniseringar där livslängden på befintlig lyftutrustning har passerats, där reservdelar inte längre går att anskaffa eller där man på annat sätt vill anpassa sin lyftutrustning till nya förutsättningar.

Processkranar

Våra kranar flyttar tunga laster i utmanande produktionsområden och riskmiljöer.

Automatkranar

Våra automatkranar används i alla marknadssegment och är anpassade efter dina behov. Hos oss får du hjälp med allt från förstudier, projektering, el-konstruktioner och programmering till idrifttagning.

EX-klassade kranar

För oss är säkerhet avgörande. Därför är det ett självklart val att arbeta med EX-klassade kranar från Stahl.

Lyftutrustning

All slags lyftutrustning för alla slags behov, allt ifrån en enkel kättingtelfer till den mest kundanpassade kranen med kranautomatik.

Telfrar

Hos oss hittar du telfrar och lyftmaskinerier av hög kvalitet för många olika typer av lyft i lokaler och anläggningar.

Traverskranar

Hos oss hittar du olika typer av traverskranar från Stahl CraneSystems och vår samarbetspartner BANG Kransysteme GmbH i Tyskland.

Lättraverssystem

Vi levererar lättraverssystem från Vetter och SWF, två av de stora leverantörerna i Europa som vi har goda erfarenheter av.

Lyftverktyg

Standardiserade. Kundanpassade. Vakuumlyftok.

Svängkranar

Vi levererar svängkranar från Vetter, en av de stora leverantörerna i Europa.

Förarmiljöer

Ergonnomiska förarmiljöer inklusive kontrollrum, förarstolar, joysticks och handenheter.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!

Fyll i vårt formulär

MODERNA VERKSTÄDER

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Det innebär också en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.