Vårt erbjudande

Lyftutrustning

Vi levererar all slags lyftutrustning för alla slags behov. Allt ifrån en enkel kättingtelfer till den mest kundanpassade kranen med kranautomatik.

Vårt erbjudande inom Lyftutrustningar

Moderniseringar

Vi erbjuder moderniseringar där livslängden på befintlig lyftutrustning har passerats, där reservdelar inte längre går att anskaffa eller där man på annat sätt vill anpassa sin lyftutrustning till nya förutsättningar.

Standardkranar

Granitor erbjuder alla slags kompletta standardkranar såsom rälsgående traverser med kätting- eller lintelfer i enbalks- eller tvåbalksutförande, underhängande traverser, väggsvängkranar, pelarsvängkranar, portalkranar och halvportalkranar.

Specialkranar

I de fall en standardkran med telferlösning inte är applicerbar kan vi erbjuda kundanpassade kranar med s.k open winch lösning.

Telfrar

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda alla slags elektriska telfrar, såväl kättingtelfrar som lintelfrar.

Radiostyrningar

Hos oss hittar ni kompletta radiostyrningar med såväl knappsändare som manipulatorsändare. Även kundanpassade system vid behov.

Krankomponenter

Utöver kompletta kranar och telfrar erbjuder vi även alla slags krankomponenter vid behov av en speciallösning.

Lättkransystem

För laster upp till 2 000 kg levererar vi med fördel ergonomiska lyftlösningar baserade på kransystem i aluminium.

Balanslyftare

För att hantera laster upp till 300kg med högsta ergonomi, precision och säkerhet är elektriska balanslyftare den optimala lösningen.

LED-belysning

Vi erbjuder industriellt anpassad LED-belysning för kranar och industriella arbetsplatser såväl inomhus som utomhus. Vår LED-belysning tål även tuffa miljöer.

Reservdelar

Hos oss finner ni reservdelar för våra utlevererade lyftinrättningar sedan 1978 (fram till 2017 ca. 500 st).