Virtual Commissioning och Digitala Tvillingar - närmare kundens vision redan från början

Granitor Systems har, med rötterna i traditionell automation, breddat sin verksamhet till att idag hjälpa sina kunder med helhetslösningar inom allt ifrån automation, process och produktionsutrustning till kraftförsörjning.

I våra projekt bygger vi upp virtuella utvecklingsmiljöer vilket innebär många fördelar i utvecklingsarbetet. När man simulerar driftförutsättningar innan de realiseras kan man fatta projektbeslut baserat på fakta. Det gör också projekten mer kostnadseffektiva, säkrar kvalitén och minimerar risker för produktionsförluster.

En annan fördel är att medlemmarna i projektteamen får tillgång till alla data oavsett var de befinner sig. Det gör att medarbetare med spetskompetens lättare blir tillgängliga för fler projekt och att resandet minskar vilket är ett delmål i koncernens hållbarhetsarbete.

Som arbetsgivare ser vi en stor arbetsmiljöfördel då våra medarbetare lägger fler timmar på det vardagliga kontorsarbetet och färre timmar på helg- och kvällsjobb i en brokig industrimiljö.

Effektiva processer med simulering

På Granitor Systems i Askim sitter den avdelning som tidigare hette LKN Industriautomation och senare Granitor Robotics. Här erbjuder vi våra kunder robotbaserade produktionslösningar för karossproduktion och inom montage- och packautomation.

För Johan Blidstedt, som är teamleader för processgruppen, är digitala tvillingar en naturlig del av vardagen. Genom att bygga upp en digital kopia av de fysiska robotcellerna kan man skapa, simulera och testa en fullständig robotinstallation i en virtuell 3D-miljö på distans.

– Simuleringar är vårt sätt att arbeta i projekten, om vi inte gjorde det skulle det inte fungera när vi är på plats för att installera.

En fysisk idrifttagning är en hektisk fas i ett projekt, inte minst för kunden. Mycket ska planeras och genomföras. Det ligger mycket ansvar både på oss och på kunden för att ett projekt ska få en lyckad utgång. En virtuell idrifttagning underlättar den fysiska idrifttagningen och gör den lättare att planera och genomföra och man reducerar mängden arbete som behöver utföras på plats.

Granitor har installerat många robotlinjer åt Volvo Cars i Gent i Belgien och i Olofström och Torslanda i Sverige. Förberedelserna innan produktionsutrustningen installeras kan ta flera månader.

– Vi bygger upp en digital plats för hur installationen ska se. Även i stora industrilokaler kan det vara ont om plats i robotcellerna och det handlar om millimeterprecision för fixturer och robotar.

– Alla ändringar som görs testar vi först på kontoret. Stöter vi på problem är lösningen ibland uppenbar, ibland krävs det mycket loopande i simuleringsprogrammet. Skulle vi göra ändringarna på plats skulle det ta mycket längre tid och bli mycket dyrare.

Att kunna testa på distans är särskilt viktig i så kallade brownfield-projekt, det vill säga när produktionslinjerna byggs om. Varje dag som linjen behöver stå stilla blir kostsam för kunden. Själva installationen sköts för det mesta av installatörer, elektriker, programmerare och mekaniker från Granitor Systems kontor i Trollhättan.

Virtuell idrifttagning

Rickard Fransén jobbar på styrsystemsprogrammerarsidan hos Granitor Systems i Trollhättan och verkar för att vi fördjupar oss i virtuell idrifttagning mot diskret automation.

Som programmerare och idrifttagare har Rickard sett dyra timmar gå åt att lösa problem på plats. Det är många yrkesdiscipliner som ska komma fram samtidigt vilket sätter extra press på att allt ska fungera från start. Virtuell idrifttagning hjälper oss att finna och lösa potentiella problem innan vi står på plats i verkligheten.

- Vi märker att vi kommer närmare kundens vision redan från början. Tidigare har kunden försökt ge oss en bild av vilken verklighet vi ska hantera i form av funktionsbeskrivningar, animeringar och dylikt. Detta är en kommunikation mellan kunden och oss själva där missförstånd kan ske. Med virtuell idrifttagning kan kunden bygga en modell vilken vi kan validera vår funktion emot.

När fungerar det som bäst?

Branscher med förutsägbar hårdvara är enklast att börja i. En robot är förutsägbar då man hela tiden vet hur dess kropp rör sig utifrån positionen på dess leder. Media som gaser och vätskor kan vara svårare att simulera. Med virtuell idrifttagning vill vi närmare verkligheten. Och ju enklare verkligheten är att modellera upp, desto enklare är det att utföra idrifttagningen virtuellt. Det är därför vi ser sådana möjligheter i till exempel bilindustrin.

Granitor Systems kundbas sträcker sig från läkemedelsbolag till process- och gruvindustri som alla kan dra nytta av Granitor Systems breda kompetens och användning av ny teknik.

 

 


Industrihistoria skrivs på Gotland

Granitor Aenigma projektleder ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ. Heidelberg Materials satsar på en fullskalig CCS-anläggning vid cementfabriken i Slite på Gotland. Det innebär att fabriken planeras för att bli en av världens första klimatpositiva cementfabriker i stor skala.

Läs mer