Robusta styrsystem och genomtänkta lösningar till Gnistängstunneln

Gnistängstunneln i Göteborg är med sina 712 meter en av Sveriges längsta vägtunnlar. Tunneln som byggdes 1978 ska nu uppgraderas och Granitor Systems har blivit kontrakterade för att byta ut styr- och övervakningssystem.

Målet med projektet är att säkerställa drift och livslängd av anläggningen med nya uppdaterade komponenter och föreskrivna funktioner för att ge trafikanterna i Göteborg en högre trafiksäkerhet.

De nya högteknologiska systemen ska vara i drift våren 2024.
Timmy Andersson är projektledare på Granitor Systems i Göteborg och ser fram emot börja jobba med projektet.

Vad händer just nu i projektet?

Tillsammans med Trafikverket specialister fastställer vi just nu den tekniska lösningen.

Projektet innebär en hel del utmaningar där den största utmaningen är att styrsystemet ska bytas samtidigt som trafiken ska flyta på med bibehållen teknisk funktion i tunneln. Det ställer höga krav på Granitor som organisation men även på de lösningar vi projekterar.

Hur ska ni lösa det rent praktiskt?

Vårt fokus är hela tiden att minimera antalet trafikpåverkande avstängningar och att vi kan driftsätta anläggningen med så lite trafikpåverkan som möjligt.

Vi lägger högsta vikt vid säkerhet något som kräver en väl genomarbetad tidplan, fokus på funktionalitet och att vi genomför utförliga tester. Vi simuleringstestar hela anläggningen för att eliminera risker vid idriftsättningen.

Vad skulle du säga är nyckeln till att lyckas?

Att jag lyckas i mitt jobb beror till hundra procent på mina kollegor i projektet. Dom brinner för att förstå våra kunders verkliga behov och att implementera rätt lösning. Vi levererar inte automatiskt vad våra kunder frågar efter – utan vad de verkligen behöver.

Vi har stor erfarenhet av att jobba med liknande projekt och en djup teknisk förståelse och kunskap om de krav som ställs.

En annan nyckel är att alla tar ansvar, inte bara för sin del utan för att se helheten och att vi når målet. Då blir mitt jobb både enklare och roligare.


Skolsamarbeten främjar framtidens kompetens

Rätt kompetens är en av grundförutsättningarna för att klimatomställningen ska lyckas. Men det råder redan brist på både ingenjörer och elinstallatörer, och fler kommer att behövas. Granitor Systems driver därför projekt med målet att få fler unga intresserade av teknikyrken.

Läs mer