Skolsamarbeten främjar framtidens kompetens

Rätt kompetens är en av grundförutsättningarna för att klimatomställningen ska lyckas. Men det råder redan brist på både ingenjörer och elinstallatörer, och fler kommer att behövas. Granitor Systems driver därför projekt med målet att få fler unga intresserade av teknikyrken.

Den gröna industriomställningen innebär ett kraftig ökat kompetens- och utbildningsbehov inom yrken där behovet redan idag är mycket stort. Tillgången på rätt kompetens är avgörande både för att klara klimatomställningen och för svensk tillväxt och innovationskraft.

Därför deltar Granitor Systems i Let’s Uptech – ett initiativ för att öka högstadieelevers intresse för teknik innan de gör sina gymnasieval. Projektet är ett samarbete mellan Granitor, Knightec och Scania. Det långsiktiga syftet är att få fler unga att utbilda sig till ingenjörer.

– Vi vill så ett frö för att öka teknikintresset hos de här ungdomarna. Helst vill vi ju att de ska välja teknisk inriktning på gymnasiet, och sedan gärna kom ihåg oss som arbetsgivare när de ska börja jobba. Men projektet handlar inte bara om att öka intresset för teknikyrken, utan om att få unga personer att tro på sig själva och se sin egen potential, säger Carolina Hemmingsson, HR-chef på Granitor Systems.

Granitor Systems levererar resurseffektiviserande system inom el, kraft och automation för infrastruktur och industri och sysselsätter ett stort antal ingenjörer idag och behovet av ingenjörer kommer att öka.

Let’s Uptech samarbetar med ungefär 14 skolor idag, men ambitionen är att projektet ska växa och att antalet skolor ska öka till runt 30. Varje år deltar mer än 1 200 elever som får chans att utveckla sina innovativa förmågor och lära sig mer om tekniska yrken.

Projektet pågår under hela läsåret och eleverna deltar i inspirationsföreläsningar, gör studiebesök och med hjälp av mentorsstöd arbetar med en stipendieuppgift som kretsar kring teknik och innovation. I slutet av läsåret presenterar eleverna sin uppgift för en jury, och två elever från varje skola vinner ett sommarjobb på Knightec, Scania eller Granitor.

Let´s Uptech är inte bara ett teknikprojekt utan också ett mångfaldsprojekt där inkludering och diversifiering är viktiga hörnstenar i att möta och ta till vara på den potential som finns bland ungdomar runt om i landet.

– Vi vet från forskning att det finns en stark korrelation mellan föräldrar och barns nivå på utbildning. Besöker vi en skola i ett område med genomsnittligt lägre utbildningsnivå bland de vuxna är det viktigt att visa att det finns många inriktningar inom tekniken och att vägen dit inte alltid behöver vara spikrak eller att den alltid går via toppbetyg.

– Våra unga ingenjörer fungerar som förebilder och förhoppningen är att de ska inspirera eleverna att göra ett medvetet gymnasieval. När man möter de här ungdomarna ser man vilken enorm potential det finns, det är ett väldigt spännande och givande projekt.


Stine landade sitt drömjobb

Det började med praktik och exjobb. I dag tre år och flera roller senare har Stine Mared fått sitt drömjobb på Granitor Properties, inom fastighetsutveckling. Nu är målet att bli den bästa projektledaren som Granitor har haft.

Läs mer