Underjordiskt samarbete när Käppalaverket uppgraderas

Ett av Sveriges största avloppsreningsverk, Käppalaverket på Lidingö, byggs om och uppgraderas med en ny och mer effektiv reningsprocess.

Ombyggnad av Biobassäng 7 och 8
- en del av Käppala 900k

Den uppgraderade reningsprocessen leder till betydligt minskade utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material, vilket i sin tur leder till en renare miljö i Östersjön.

Samtidigt utökas kapaciteten så att verket kan rena avloppsvatten från betydligt fler än i dag, vilket möjliggör tillväxt och expansion av verkets elva medlemskommuner i norra och östra Stockholm. Dagens kapacitet på motsvarande 700 000 personer utökas successivt till 900 000.

Granitor Systems, tillsammans med Granitor Electro, står för leverans av styrsystem och elinstallation till delprojektet med de ombyggda biobassängerna 7 & 8.

I leveransen ingår:

  • DCS-programmering ABB 800xA
  • IAT och FAT tester i simulerad miljö
  • Driftsättning
  • Ställverk
  • Styrskåp
  • Installation

Du kan läsa mer om projektet på Käppalas egna hemsida: Käppala 900k


Styr- och övervakningssystem Gnistängstunneln

Gnistängstunneln ska uppgraderas och Granitor Systems har blivit kontrakterade för att byta ut styr- och övervakningssystem.

Läs nästa referensprojekt