Intelligent Automation, ofta kallat Hyper Automation, kombinerar artificiell intelligens (AI) och automatiseringsteknik för att förbättra industriprocesser. Den använder maskininlärning, naturlig språkbehandling och robotprocessautomatisering för att automatisera repetitiva uppgifter, analysera data och fatta informerade beslut

Examensarbete

Verktyg för optimering av fjärrvärmeproduktion

Nu letar vi studenter för att genomföra ett examensarbete hos oss under våren 2024.