Lösningar inom

Automotive

Totalentreprenader av produktionsutrustning med främst industrirobotar och/eller rena automationsleveranser mot bilindustrin.

Lång erfarenhet, kunniga medarbetare och innovativ teknik.

En komplett lösning

Granitor Systems AB är en leverantör av komplett funktion till fast pris – Turn Key. Vi projektleder, utvecklar, installerar och idriftar samt säkerställer en väl fungerande helhetslösning. Den totala kapaciteten, produktkvalitén och ekonomin säkerställs.