Hur vi gör

Vår projektförmåga

För oss innebär projektförmåga att kunna mobilisera en projektorganisation som till fast pris och tidplan tillgodoser våra kunders behov. Oavsett projektstorlek och bransch.

Våra medarbetare är vår i särklass viktigaste resurs och vi behöver blir fler. Hitta lediga jobb här

Affärsförmåga - vi driver affären

Granitor Systems bryter den vedertagna branschlogiken på marknaden, då våra åtaganden även omfattar mekanik och processutrustning. Stora industriprojekt kräver en pålitlig partner. Därför har vi samlat omfattande resurser i vår egen organisation. Summan av våra satsningar är ett erbjudande baserat på på kunskap, resursbredd och rutiner. Vi både kan, vill och tar ett totalansvar. Vi hanterar projektrisker och arbetar nästan uteslutande under funktionsansvar, med både fast pris och tidplan. Med hjälp av strategiska partners samt ett nätverk av underleverantörer.