Kvalitet

Granitor Systems arbetar målmedvetet enligt ett processorienterat ledningssystem, MALS, där kvalitets-, miljö och säkerhetsledning är integrerade delar.