Digitalisering

Virtuell idriftsättning och Simulering

Hela industrin står i startgroparna gällande att börja jobba mer med digitalisering, virtual commissioning och simulering. Genom att effektivisera industrin kan man skapa en hållbar produktion med effektivt energiutnyttjande och minimalt svinn.

Granitor använder simulering som verifieringsverktyg för att höja kvalitén och minska tiden för idrifttagning.

Läs mer om hur vi jobbar med Virtual Commissioning och Simulering i våra projekt!